Dluhopisy REAL-VITA PROSTĚJOV

Náš plně pronajatý průmyslový areál Vitareal Prostějov, spadající do portfolia Salutem Fund, jsme se rozhodli rozšířit o novou víceúčelovou halu, vhodnou pro výrobní a skladovací účely. Reagujeme tak na vzrůstající poptávku po moderních skladovacích prostorech v Prostějově. Hala o rozloze 1600 m2 bude stát na místě původního sila. Oblast průmyslových areálů v posledních letech zaznamenává značný růst s vysokým potenciálem do budoucna, proto investici do nové haly vnímáme jako krok směrem k využití toho vývoje. Pro investory, kteří se chtějí na výnosu také podílet, vydáváme emisi dluhopisů REAL-VITA PROSTĚJOV 5,70/25. Koupí dluhopisů mají možnost se podílet na rostoucím trendu v oblasti realitního trhu se specifickým zaměřením na industriální segment.

Investujte do víceúčelové haly, která nově vzniká jako součást areálu REAL-VITA. Jsme s vámi více než 12 let.

Parametry dluhopisu – podlimitní emise

emitent REAL-VITA Prostějov, a.s.
název emise REAL-VITA PROSTĚJOV 5,70/25
úroková sazba 5,7 % p. a.
jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 Kč
minimální výše investice 10 000 Kč
maximální výše investice / objem emise 20 000 000 Kč
datum emise 1. 8. 2021
datum splatnosti 31. 7. 2025
výplata měsíčně
měna CZK
podoba dluhopisu listinný cenný papír na řad
ISIN CZ0003533390

Jak využijeme prostředky?

Prostředky plně využijeme na výstavbu nové průmyslové haly s kapacitou 1215 m2. Hala bude koncipována jako jednopodlažní, s vlastní příjezdovou rampou a napojením na stávající síť rozvodů (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, elektroinstalace). Bude plně klimatizována a vybavena úsporným energetickým systémem. : Pro všechny nájemníky je k dispozici správce areálu. Přístup je možný 24 hodin denně. Bezpečnost je zajištěna kamerovým systémem se záznamem.

Jak vaše prostředky zhodnotíme?

Vložené prostředky investorů zhodnotíme formou pronájmu haly. Již nyní máme potencionálního zájemce o pronájem nové haly. Díky své strategické poloze těsně u sjezdu Prostějov – centrum dálnice R46 je celý areál Vitareal dlouhodobě pronajatý z více než 95 procent, v letošním roce jsme pak dosáhli plné obsazenosti veškerých prostor. Naše více než dvanáctileté zkušenosti z oblasti pronájmu a správy průmyslového areálu znamenají profesionální přístup, kvalitní a vysoce nadstandardní řešení a důraz na pochopení potřeb nájemců.

Objednávka dluhopisu

6 + 7 =

+420 608 703 742

info@salutemfund.cz

Průmyslová 4544/1, 796 01 PROSTĚJOV